Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Herunder finder I hvilke vilkår og betingelser der gælder for jeres samarbejde med Great Simple.

Sidst opdateret: 16. maj, 2018.


Forretningsbetingelser

Generelle betingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Great Simple og kunden, hvorfor det anbefales, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt om Great Simple

Great Simple er WordPress, bare med superkræfter. Men bare rolig. Selvom vi spiller med musklerne, er vi helt nede på jorden og er egentlig bare en flok pixelperfektionister, som kan lide, at ordnung og æstetik fletter fingre.

Vores primære forretningskoncept er at levere æstetiske, sikre og stabile websites til danske virksomheder, som har fingeren på pulsen, men samtidig har andet at give sig til end at fifle med kode og layout. Vores målgruppe går aldrig på kompromis med hverken æstetik, kvalitet eller fordybelse, og det samme gør vi ikke.

2. Produktet kort fortalt

Great Simple leverer websites og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce. Great Simple opsætter og tilretter plugins og tema sådan, at kunden ender med en færdig løsning – fuldkommen klar til brug.

Vi bygge kundens site op fra A-Z, hvor denne absolut intet skal foretage sig. Kunden vælger et design, sender os logo, tekster og billeder (eller kunden kan hyre os til også at tage sig af det!)… og så overlader de resten til os*.

*Når vi siger, at vi gør kundens website “fuldstændigt klar til brug” forudsætter det, at kunden sender os deres logo, deres tekster og billeder, ønskede navigationspunkter, samt ønsker til websitets overordnede farver og fonte.

Bemærk: Efter lancering er det kunden, der står for sitets daglige drift, dvs. at kunden står for ændring af indhold, billeder etc. på siderne. Skal kunden have tilføjet flere sider, andre funktionaliteter, eller vil kunden have ændret på layoutet, er vi kun en e-mail væk og vi kan altid hyres til disse ændringer via vores Á la carte-menu.

3. Priser
Vores priser er som følger:

CV: 2.500 DKK
• CV indeholder 1 side.

Blog: 5.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede kategorier og underkategorier.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 3 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

Website: 7.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede sider og undersider.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 8 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

Webshop: 12.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede kategorier og underkategorier.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 8 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi tilføjer op til 12 demo-produkter og sætter betaling op*
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

*Vi tilbyder integration med Stripe, Paypal, Klarna, Mobilepay, NETS og Bamboramod tillæg.

4. Samarbejdet og processen
Processen for udarbejdelse af websiter og webshops vil foregå på følgende måde:

Kunden vælger et af vores designs.
Kunden vælger et prædefineret Great Simple-design og sender os tekster, billeder, logo og ønsker til navigationspunkter, samt farver. Denne indledende dialog foregår via mail. Faseovergangen sker til næste fase, når materialer er sendt til Great Simple samt der er modtaget betaling.

Great Simple bistår naturligvis med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje.

Great Simple tilpasser websitets layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe websitet. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes eller specialdesignes, anses det for at være uden for tilbuddet. Disse ekstra ønskede funktionaliteter kan kunden dog oftest købe i vores Á la carte-menu.

En løsning fra Great Simple indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet er eller designs, som standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen og kan tilkøbes som et Á la carte-produkt eller per timepris.

Ønsker kunden funktionalitet(er) udført, der går ud over standardaftalen, vil Great Simple undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres som et Á la carte-produkt. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres særskilt.

Websitet udarbejdes.
Great Simple smøger ærmerne op, konfigurerer sitet, sikrer det, optimerer det, tilpasser designet ved hjælp af fonte, farver, fotos og tekst – og klargør til launch.

Korrekturgang.
Når sitet er kodet, tilbyder vi en (1) revisioner. Denne revision kan bruges til at gennemgå, at layoutet matcher brandidentitet, samt gennemgå de tekniske funktionaliteter på forskellige devices/browsers (Bemærk dog afsnittet om kompatibilitet og browser testings).

Denne process er en process, kunden og Great Simple har sammen. Great Simple tester på livet løs, og gør det sideløbende med udviklingen, men der er brug for flere øjne. Derfor er kundens revision-omgang særdeles velkommen.

Resultatet af revisionen skal leveres som et Word-dokument med screenshots, angivelse af problemet (som skal være et reelt teknisk problem a la ‘Her er der en error’), samt hvilket device, hvilken browser og hvilken browser-version, der er testet på. Test gerne alle kendte browsere igennem.

Bemærk at prisen i denne kontrakt er fast og at den faste pris rummer alle punkter beskrevet i dette tilbud. Hvis kunden ønsker at tilføje nyt layout/nye features, grundlæggende vil ændre på, hvordan et plugin fungerer e.a. undervejs i disse revisioner, eller eventuelt ønsker flere revisionsrunder, kan vi tilbyde et særskilt estimat for dette eller der kan tilkøbes features i vores Á la carte-menu.

5. Hosting og serviceaftaler
Great Simple tilbyder både at lægge kundens site på egen valgt server (hononar 2000,-), på vores server uden serviceaftale, samt på vores server med serviceaftale.

Hosting på egen valgt server
Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos Great Simple, skal Great Simple have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede website kan uploades og er funktionsdygtig. Vi fakturerer ydermere 2.000,- for flytningen.

Hosting hos Great Simple – uden serviceaftale
Når kundens site er opsat, kan denne vælge, om vi skal hoste websitet/webshoppen, men ikke lade os pleje, passe og opdatere website/webshop og plugins.

Vores priser for hosting uden servicepakke er som følger:

Hosting af CV, Blog og Website
• 120 DKK/md. ved månedlig betaling
• 80 DKK/md. ved forudbetaling af et års hosting uden service

Hosting af webshop
• 450 DKK/md. ved månedlig betaling
• 350 DKK/md. ved forudbetaling af et års hosting uden service

Hosting hos Great Simple – med servicepakke
Når kundens site er opsat, kan denne vælge, at vi passer, plejer og vedligeholder sitet. Det kalder vi hosting med servicepakke.

Inkluderet i servicepakken er følgende:
• Opsætning og monitorering 24/7/365 for både kritiske og løbende opdateringer
• Kontinuerlig ekstern overvågning af oppetider samt alarmering, hvis websitet ikke kan tilgås (webserver er nede)
• Løbende opdatering af tema, op til 10 plugins samt WordPress-kernen, i takt med at det rapporteres at opdateringer foreligger
• Implementering af opdateringer og test af funktionalitet på live-server. Dette arbejde foregår manuelt.
• Sikkerhedsopdatering
• Adgang til support
• Daglige backups
• Gratis domæne-registrering
• Gratis SSL/HTTPS Certifikat
• Ekstra test.ditdomæne.dk
• Hastighedsoptimeret hosting
• Billigere timepriser (Normal pris: 650-800,- / fordelspris: 500 ,-)

Vores priser for servicepakken er som følger:

CV
• 350 DKK/md. ved månedlig betaling
• 250 DKK/md. ved forudbetaling af et års serviceaftale

• Blog
• 450 DKK/md. ved månedlig betaling
• 350 DKK/md. ved forudbetaling af et års serviceaftale

• Website
• 550 DKK/md. ved månedlig betaling
• 450 DKK/md. ved forudbetaling af et års serviceaftale

• Webshop
• 950 DKK/md. ved månedlig betaling
• 850 DKK/md. ved forudbetaling af et års serviceaftale

Bemærk: Vedligeholdelse af vores server indgår ikke i ovenstående, da dette arbejde udføres af vores hostingpartner. Der garanteres derfor ikke nogle specifikke oppetider for kundens website, og Great Simple kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold.

Bemærk yderligere: Great Simple forbeholder sig retten til at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens website udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

6. Vedligeholdelse
Efter lancering er det er kunden, der står for sitets daglige drift, dvs. at kunden står for ændring af indhold, billeder etc. på siderne. Skal kunden have tilføjet flere sider, andre funktionaliteter, eller vil kunden have ændret på layoutet, er vi kun en e-mail væk og vi kan altid hyres til disse ændringer via vores Á la carte-menu.

Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jvf. i pkt. 5 valgt ydelse.

7. Kompatibilitet
Det leverede website er funktionelt på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

Bemærk: Vi tester ikke ældre browsere, medmindre I specifikt ønsker dette. Hvis kunden har brug for et forbedret design til en specifik ældre browser, kan vi tilbyde et særskilt estimat for dette.

Bemærk: Vi kan ikke garantere en fuldkommen ensartethed browserne imellem. Browser testing er ikke lig med at få et website til at se ud på samme måde i browsere med forskellige evner eller på enheder med forskellige skærm-størrelser. Det betyder at sikre, at en persons oplevelse af et design er passende for de muligheder, som den pågældende browser eller enhed tilbyder.

Det er også vigtigt at forstå, at fremtidige versioner af styresystemer, browsere, plugins, applikationer og mobile enheder kan påvirke funktionaliteten af websitet. Situationer som disse er ude af vores kontrol og er simpelthen den ‘pris, vi betaler’ for at have et så foranderligt medium som et website.

Vi tester desuden på populære mindre skærme (Seneste version af Android og iOS, samt seneste version af Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge og Internet Explorer), således at en persons oplevelse af et design er hensigtsmæssig i forhold til de muligheder, som enheden tilbyder.

Vi tester ikke Blackberry, Opera Mini, Windows-telefoner eller andre mobile browsere, end de nævnte. Hvis kunden har brug for, at vi tester specifikke andre browsere e.a., kan vi tilbyde et særskilt estimat for dette.

8. Hastighed
Det er ikke muligt for Great Simple at garantere en vis hastighed på websitet. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt dit materiale, samt ønskede ekstra plugins. Vi hastighedsoptimerer dog altid vores sites og garanterer, at dit site hostes på en hurtig server.

9. Ophavsret
Efter overdragelse af websitet tilfalder den fulde brugsret over websitet kunden. Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Great Simple. Great Simple må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Hvad Great Simple har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, herunder forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og tryk media, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, er Great Simple’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Great Simple har for så vidt angår immaterielle rettigheder ret til at bruge leverede ydelser i andre sammenhænge, herunder i forhold til andre kunder. Dette gælder også generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow, og teknikker som firmaet Great Simple opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af ydelserne.

10. Ansvarsfraskrivelse
Great Simple kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

Great Simple kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

Kundens erstatningskrav over for Great Simple kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale.

Great Simple kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens website eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

Såfremt en website eller webshop lavet af Great Simple skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Great Simple ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Great Simple ej heller kan stilles til ansvar for.

Såfremt Great Simple har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en website eller webshop kan Great Simple ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

Great Simple kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny website eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

Great Simple kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

Great Simple kan ikke drages til ansvar såfremt websiten hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på websiten.

Såfremt Great Simple byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Great Simple sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

11. Betaling
Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms og faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

Betaling for Great Simple ydelser i forbindelse med website eller webshop sker i to rater:

• Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
• Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af websitet.

Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

Alt arbejde fra Great Simple vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Great Simple vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og hosting 12 måneder ad gangen.

Ekstra arbejde faktureres ved følgende priser:
• Standard webudvikling såsom WordPress arbejde, HTML og CSS samt grafik: 650 DKK + moms pr. time
• Avanceret webudvikling såsom udarbejdelse af nye moduler og PHP-kodning: 800 DKK + moms pr time.

Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.
Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Great Simple har ret til at stoppe opgavens udførsel og sætte eventuelle services på hold.

12. Bindingsperiode samt opsigelse
Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 5.

Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode.

Opsigelse skal ske skriftligt til sales@greatsimple.com for frigørende virkning.

13. Ændringer
13.1 Great Simple er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure
Great Simple hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lign. omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos Great Simple. Great Simple skal uden ugrundet ophold underrette kunden om sådanne omstændigheder.

15. Tvister
15.1. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret ved Retten i København.

Sidst opdateret: 16. maj, 2018.


Persondatapolitik

For at du kan føle dig sikker, når du besøger vores website, overholder vi de lovmæssige bestemmelser ved behandlingen af dine personfølsomme oplysninger.

Vi vil gerne informere dig om:
• vores indsamling og anvendelse af data
• hvilke oplysninger om dig der indsamles på vores hjemmeside
• om hvilke af disse data vi behandler og på hvilke måder
• hvem du kan henvende dig til ved eventuelle spørgsmål

1. Ansvarlige organ og rettigheder for de berørte
Det ansvarlige organ for indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger er:

Great Simple
Siljangade 1
2300 København S
Cvr.nr.: 33640390
Mail: hello@greatsimple.com

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, som vi har gemt om dig. Du kan også til enhver tid gøre din ret til sletning af dine oplysninger gældende. Se mere herom længere nede i teksten.

Hvis du har spørgsmål eller helt eller delvist vil gøre indsigelse mod vores indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger så kan du fremsende din indsigelse til os via mail.

2. Personoplysninger
2.1 Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Dette sker f.eks. når du udfylder vores kontaktformular med henblik på at blive kontaktet af én af vores medarbejdere. I det omfang du udfylder vores kontaktformular og dermed giver eksplicit samtykke hertil behandler vi desuden: Navn, telefonnummer og e-mail.

Når du opretter dig som Great Simple-kunde beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne købe en vare skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe varer hos Greatsimple.com samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette.

Vi anvender derudover dine personoplysninger for at kunne afhente eller levere dine varer.

2.2. Kommentarer
Når du skriver kommentarer på Greatsimple.com, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Hvis du skriver en kommentar, bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid. Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

2.3. medier
Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

2.4. Brug af Databehandlere
Som nævnt i afsnit 3 ’”Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv.

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Oracle Corporation. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

3. Cookies
3.1 Hvad er en cookie?
”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din webbrowser (f.eks. Firefox, Safari eller lignende) med det formål at genkende browseren, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra, men internettet husker dine præferencer.  Første gang du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

3.2 Hvad bruger Great Simple cookies til?
Cookies er med til at fortælle Great Simple om dit besøg og din adfærd på vores hjemmeside. For at fastlægge hvem der besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

Her indsamler vi informationer om hvornår og hvor lang tid, du besøger vores hjemmeside, hvilke undersider du er inde på og om din computer har besøgt os før samt hvilken browser og styresystem du bruger.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

3.3 Hvilke cookies anvender Great Simple og hvor længe opbevares de?
De fleste cookies, der anvendes af Great Simple, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session. Dette er såkaldte session-cookies.

Derudover anvender vi cookies, som forbliver på din harddisk. Levetiden for disse cookies er fra 1 måned og op til 10 år, efter udløbet af perioden slettes de automatisk.

Alle cookies der anvendes er udelukkende pseudonyme oplysninger. Dette betyder, at der ved aktivering af en cookie tildeles et identifikationsnummer, dvs. således at dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning til dig ikke foretages.

3.4. Hvordan kan cookies slettes?
Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige browsere:

•    Googles vejledning til hvordan man fjerner cookies i de mest anvendte browser
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 7, 8 og 9

3.5 Retargeting
Great Simple bruger retargeting. Retargeting teknologien bruges til at udforme internettilbud og annoncer, så det er mere interessant for dig.

Retargeting muliggør en mere brugertilpasset, interesserelateret annoncering. Visningen af disse annoncer kan f.eks. finde sted på vores partners sider, og dette sker på basis af en cookie-teknologi og en analyse af den hidtidige brugeradfærd. Hele annonceringer sker fuldkommen i pseudonym form, dvs. dette ikke kan relateres direkte til dig.

Retargeting og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering:

• Google
• Facebook

3.6 Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, så kan du blokere for alle cookies eller slette eksisterende cookies fra din harddisk.

4. Webanalyse
For at kunne forbedre og optimere vores annoncering, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi Google Analytics.

Google Analytics henhører under Google Inc. Google Analytics muliggør en analyse af din brug af Great Simple som f.eks. cookies der gemmes på din computerenhed. Disse genererede informationer overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

Forinden informationen overføres, foretages der en IP-anonymisering og denne anonymiserede IP-adresse der fremsendes fra din browser sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

5. Sikkerhed
Vi har truffet tekniske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver fortabt, offentliggjort, misbrugt eller på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab.

6. Indsigtsret
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Great Simple har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

7. Retten til sletning
I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

8. Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Great Simple vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

9. Retten til at tilbagekalde samtykke
Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Du kan til enhver tid gøre din ret til sletning af dine oplysninger gældende ved at kontakte os på hello@greatsimple.com

10. Retten til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

11. Automatisk sletning af persondata
I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside (logger ind, browser eller køber) i en periode på 18 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registeret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Priser

Sidst opdateret: 16. maj, 2018.


Basisprodukt

CV: 2.500 DKK
• CV indeholder 1 side.

Blog: 5.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede kategorier og underkategorier.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 3 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

Website: 7.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede sider og undersider.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 8 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

Webshop: 12.500 DKK
• Vi tilføjer alle leverede kategorier og underkategorier.
• Vi tilføjer leverede tekster, samt fotos.
• Vi opsætter op til 8 indholdssider (Kontakt Os, FAQ osv.)
• Vi tilføjer op til 12 demo-produkter og sætter betaling op*
• Vi installerer og konfigurerer valgte Á la carte-produkter.

*Vi tilbyder integration med Stripe, Paypal, Klarna, Mobilepay, NETS og Bambora mod tillæg.