Vilkår og betingelser

Vilkår & betingelser

Herunder finder I hvilke vilkår og betingelser der gælder for jeres samarbejde med GreatSimple.

Sidst opdateret: 20. august, 2020.


Forretningsbetingelser

Generelle betingelser
Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem GreatSimple og kunden, hvorfor det anbefales, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt om GreatSimple
GreatSimple er WordPress, bare med superkræfter. Men bare rolig. Selvom vi spiller med musklerne, er vi helt nede på jorden og er egentlig bare en flok pixelperfektionister, som kan lide, at ordnung og æstetik fletter fingre.

Vores primære forretningskoncept er at levere æstetiske, sikre og stabile websites til danske virksomheder, som har fingeren på pulsen, men samtidig har andet at give sig til end at fifle med kode og layout. Vores målgruppe går aldrig på kompromis med hverken æstetik, kvalitet eller fordybelse, og det samme gør vi ikke.

2. Definitioner
”Aftalen” betegner den aftale, som er indgået mellem Parterne, hvortil nærværende dokument er tilknyttet.

”Leverandøren” henviser til den virksomhed eller tilbudsgiver, der leverer en ydelse til Kunden og som står betegnet som leverandør i Aftalen.

”Kunden” henviser til den virksomhed eller tilbudsmodtager, der modtager en ydelse fra Leverandøren og som står betegnet som kunde i Aftalen.
Kunden og Leverandøren betegnes hver for sig ”Part” og sammen ”Parterne”.

”SLA” er en forkortelse for Service Level Agreement og betegner nærværende dokument.

”Løsning” henviser til den løsning, som Kunden ønsker at erhverve fra Leverandøren i forbindelse med Aftalen.

En ”Driftsafbrydelse” udregnes fra tidspunktet, hvor Leverandøren har modtaget fejlmeldingen og frem til tidspunktet hvor fejlen er udbedret.

”Services” er en fælles betegnelse for Leverandørens produkter, såsom Webhotel, Webshop, Hosting og Konsulentydelser.

3. Aftalens indgåelse
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved at partnerne underskriver papirkontrakt eller kunde underskriver elektronisk på web eller via e-mail.

4. Support
Leverandøren har de gældende kontaktinformationer og supportvejledning tilgængelig på eget website: https://greatsimple.com/kontakt-os/

5. Opsigelse af aftalen
Aftalen på leverance af opsætning, konsulentydelser o.l. kan ikke opsiges medmindre der betales for den ydelse, der er udført indtil opsigelsen er modtaget.

Aftalen på abonnementer kan til enhver tid opsiges fra kundens side. Der refunderes ikke allerede betalte beløb. Abonnementsperioden fornys automatisk 15 dage før udløb af hver periode.

En opsigelse skal for at være gyldig være modtaget af leverandøren senest 20 dage inden udløbet af en ny abonnementsperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke. Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende periode.

Opsigelse kan ske online ved henvendelse til leverandørens support. Opsigelse kan alternativt også ske pr. brev eller fax i underskrevet tilstand.

Leverandøren kan opsige aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned. Leverandøren er forpligtet til at tilbagebetale evt. forudbetalt beløb.

Ved opsigelse, og flytning af sitet væk fra GreatSimple-servere, frafalder licenser til plugins mv.

6. Services
6.1. Hosting
Leverandøren tilbyder hosting af kundens website.

6.1.1. Aftaleperiode
Aftaleperioden (start og udløb) fremgår af faktura.

6.1.2. Underleverandører
Løsningen hostes hos en underleverandør hvor leverandøren har adgang til at vedligeholde løsningen. Leverandøren bruger følgende underleverandører men er ikke begrænset til disse.
Kinsta: Læs mere på Kinsta.com.

SLA:
– 99.5% oppetid
– 45 min respons på fejl

6.1.3. Oppetid / nedetid
Leverandøren garanterer en oppetid på 99.5% beregnet over 3 måneder. Oppetiden beregnes på alle dage fra 05.00 til 02.00

Nedetid er den periode hvor løsningen er utilgængelig grundet en driftsafbrydelse. Nedetid kan dog ikke påkaldes hvis kunden selv er skyld i nedetiden eller nedetiden skyldes udefrakommende virus/hackere/DDOS-angreb.

6.1.4. Særlige vilkår
Det er ikke tilladt at have store arkiver af filer der kan downloades gratis af andre. Dette gælder software, musikfiler, videoer o.l.

Ulovligt materiale må ikke forefindes på Websitet. Dette være sig ulovlige billeder, filmklip, andre typer filer eller links til ulovlige billeder eller tilsvarende materiale. Ulovligt materiale kan f.eks. være, men er ikke begrænset til ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale som du ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen.

Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på websitet.

Leverandøren vurderer frit, om materiale placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod leverandøren som følge af sletningen.

Der er som udgangspunkt fri trafik. Dog forudsættes en normal trafik, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har leverandøren ret til at lukke kundens Website uden varsel og/eller opkræve særligt gebyr for trafikken.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via leverandørens systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder leverandøren sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. Leverandøren forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

6.1.5. Domæner
Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning.

Domænenavnet registreres i kundens navn og på vegne af kunden. Leverandøren er i denne sammenhæng formidler af tjenesten. Leverandøren har intet ansvar for domænenavnet i tilfælde af flytning/opsigelse, eller at Websitet bliver slettet.

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Leverandøren vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget.

6.1.6. Klippekort

  • Klippekortet faktureres ved oprettelsen.
  • Klippekortet betales før opgaven påbegyndes.
  • Betaling skal ske netto 7 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
  • Klip fra klippekortet kan bruges til betaling af konsulentbistand: websupport, webdesign, programmering samt andre ydelser. Det kan ikke anvendes til køb af licenser eller andre omkostninger.
  • Hvert klip svarer til 15 min. bistand. Der registreres og afregnes pr. påbegyndte 15 minut.
  • GreatSimple administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
  • Et klippekort udløber 1 år efter fakturadato.
  • Klippekortet kan ikke overdrages til andre eller refunderes.
  • Kunden accepterer, at GreatSimple må sende påmindelser via e-mail ved klippekortets udløb.

6.1.6. Driftssikkerhed
Leverandøren forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke anvendelsesmulighederne for de udbudte services på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Leverandøren sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata.

6.1.7. Backup
Underleverandøren tager backup af servicen 1 gang i døgnet.
Hvis kunden ønsker backup der gemmes på egne servere, så kan dette aftales separat. Det er kunden selv der må overvåge denne lokale backup.

Reetablering foretages kun efter aftale med kunden og afregnes efter forbrugt tid. Der udføres ikke test af gendannelsesprocessen eller validitetskontrol af den gendannede data.

7. Website
7.2.1. Materiale
Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale med minimal forsinkelse (max 30 dage).

7.2.2. Omfangsrig opgave
Hvis opgaven viser sig for omfangsrig, så forbeholder leverandøren sig ret til at hæve aftalen. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret for tidsforbrug.

7.2.3. Aktivering af website
Websitet hostes indledningsvis på en testserver.

Websitet sættes først i drift efter betaling af sidste 50%. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende website.

7.2.4. Materialer til website samt revisioner
Alt materiale, menuer, korrekturlæste tekster samt fotos skal leveres samlet i en mail.

Der er max to revisioner med i prisen. Herefter faktureres med timepris.

Leverandøren forbeholder sig ret til at slette modtagne materialer, når websitet er sat i drift.

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for at materialer, USB-sticks e.l. beskadiges eller bortkommer. Leverandøren anbefaler altid at kunden har sig egen backup af alle materialer.

7.2.5. Funktioner på websitet
Leverandøren kan ikke garantere for en given funktion på websitet medmindre funktion specifikt er beskrevet i tilbuddet eller på produktark.

7.2.6. Hastighed
Leverandøren kan ikke garantere en given hastighed på websitet.

7.2.7. Plugins og anden 3-parts løsninger
Leverandøren kan ikke garantere, at forskellige plug-ins og 3-part løsninger løbende vil blive opdateret — og dermed heller ikke garantere, at de vil virke på nyere versioner af WordPress.

7.2.8. Enheder / browsere
Websites er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som understøttes af leverandøren af browsere / enheder. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

Leverandøren kan ikke garantere at websitet fremstår ens på alle enheder / browsere.

7.2.9. Redelegering af website
Leverandøren kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af en aftale. Leverandøren er ikke ansvarlig for at der mistet data i denne forbindelse.

8. Persondata
Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse.

Leverandøren forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

9. Databehandler
Gældende databehandleraftale findes her.

Gældende persondatapolitik findes her.

10. Fakturering
Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når leverance er sket.

Leverandøren fakturerer 50% af den samlede ordre før opgaven igangsættes. Websitet sættes først i drift efter betaling af sidste 50%.

Hvis kunden forsinker processen ved f.eks at mangle at sende informationer (tekst, billeder o.l.), så forbeholder leverandøren sig ret til at fakturere i forhold til det arbejde, der allerede er udført.

Fakturaer har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist. Bemærk dog at sitet ikke aktiveres, før de sidste 50% er betalt.

Der pålægges kr. 100 i rykkergebyr for hver rykker der sendes.

Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen.

Det månedlige abonnementsbeløb stiger hvert år i januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%.

Hvis kunden ikke betaler efter 2 rykker så forbeholder leverandøren sig ret til at lukke for den service der leveres.

De til enhver tid gældende priser på service og konsulentydelser kan til enhver tid fås hos leverandøren.

11. Mangler
Leverandøren har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres mere end 14 dage efter leverance.

Leverandøren er kun ansvarlig for egne ydelser. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til Open Source-software eller andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen.

12. Bod
Såfremt leverandøren misligholder betingelserne i denne SLA, kan kunden gøre krav på bod fra leverandøren.

Boden kan maksimalt udgøre beløbet som kunden har betalt leverandøren for den pågældende 3 måneders periode, som boden er baseret på.

13. Overdragelse
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af leverandørens aktiviteter eller aktiver, er leverandøren berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt leverandørens rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser kan ændres med et varsel på 45 dage.

14. Ansvar
Leverandøren påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og/eller andre konsekvenstab.

Leverandøren er ikke ansvarlig for data der mistes medmindre dette skyldes grov forsømmelse hos leverandøren. Erstatningsansvar kan højst andrage de sidste 6 måneder fakturering til kunden.

15. Force Majeure
Leverandøren hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lign. omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos leverandøren. Leverandøren skal uden ugrundet ophold underrette kunden om sådanne omstændigheder.

16. Ophavsret og brugsret
Leverandøren har den fulde ophavsret til leverancer, der er unikt fremstillet til kunden, og ved genfremstilling skal dette fremstå med mindst samme tydelighed, som det oprindeligt er indsat.

Såfremt der i ydelserne gøres brug af Open Source-software, fx WordPress eller WooCommerce, indebæres særlige licensvilkår, således at kunden har rettighederne til dennes kildekode.

Når kunden har bestilt unikt fremstillede leverancer og betalt det fulde vederlag, opnår kunden brugsret til disse, og kan frit anvende dem i den form og til de formål, de er bestilt.

Udvidet brug af leverancerne skal aftales med leverandøren og evt. nødvendig korrektion kan foretages mod beregning.

17. Information og markedsføring
Kunden vil modtage nyhedsbreve via mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

Sidst opdateret: 15. november, 2019.


Persondatapolitik

For at du kan føle dig sikker, når du besøger vores website, overholder vi de lovmæssige bestemmelser ved behandlingen af dine personfølsomme oplysninger.

Vi vil gerne informere dig om:
• vores indsamling og anvendelse af data
• hvilke oplysninger om dig der indsamles på vores hjemmeside
• om hvilke af disse data vi behandler og på hvilke måder
• hvem du kan henvende dig til ved eventuelle spørgsmål

1. Ansvarlige organ og rettigheder for de berørte
Det ansvarlige organ for indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger er:

GreatSimple
Kronprinsessegade 26B
1204 København K
Cvr.nr.: 39439107
Mail: [email protected]

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, som vi har gemt om dig. Du kan også til enhver tid gøre din ret til sletning af dine oplysninger gældende. Se mere herom længere nede i teksten.

Hvis du har spørgsmål eller helt eller delvist vil gøre indsigelse mod vores indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger så kan du fremsende din indsigelse til os via mail.

2. Personoplysninger
2.1 Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Dette sker f.eks. når du udfylder vores kontaktformular med henblik på at blive kontaktet af én af vores medarbejdere. I det omfang du udfylder vores kontaktformular og dermed giver eksplicit samtykke hertil behandler vi desuden: Navn, telefonnummer og e-mail.

Når du opretter dig som Great Simple-kunde beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne købe en vare skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe varer hos greatsimple.com samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette.

Vi anvender derudover dine personoplysninger for at kunne afhente eller levere dine varer.

2.2. Kommentarer
Når du skriver kommentarer på greatsimple.com, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Hvis du skriver en kommentar, bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid. Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

2.3. medier
Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

2.4. Brug af Databehandlere
Som nævnt i afsnit 3 ’”Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv.

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Oracle Corporation. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

3. Cookies
3.1 Hvad er en cookie?
”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din webbrowser (f.eks. Firefox, Safari eller lignende) med det formål at genkende browseren, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra, men internettet husker dine præferencer. Første gang du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

3.2 Hvad bruger Great Simple cookies til?
Cookies er med til at fortælle Great Simple om dit besøg og din adfærd på vores hjemmeside. For at fastlægge hvem der besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

Her indsamler vi informationer om hvornår og hvor lang tid, du besøger vores hjemmeside, hvilke undersider du er inde på og om din computer har besøgt os før samt hvilken browser og styresystem du bruger.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

3.3 Hvilke cookies anvender Great Simple og hvor længe opbevares de?
De fleste cookies, der anvendes af Great Simple, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session. Dette er såkaldte session-cookies.

Derudover anvender vi cookies, som forbliver på din harddisk. Levetiden for disse cookies er fra 1 måned og op til 10 år, efter udløbet af perioden slettes de automatisk.

Alle cookies der anvendes er udelukkende pseudonyme oplysninger. Dette betyder, at der ved aktivering af en cookie tildeles et identifikationsnummer, dvs. således at dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning til dig ikke foretages.

3.4. Hvordan kan cookies slettes?
Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige browsere:

Googles vejledning til hvordan man fjerner cookies i de mest anvendte browser
Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox
Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome
Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 7, 8 og 9

3.5 Retargeting
Great Simple bruger retargeting. Retargeting teknologien bruges til at udforme internettilbud og annoncer, så det er mere interessant for dig.

Retargeting muliggør en mere brugertilpasset, interesserelateret annoncering. Visningen af disse annoncer kan f.eks. finde sted på vores partners sider, og dette sker på basis af en cookie-teknologi og en analyse af den hidtidige brugeradfærd. Hele annonceringer sker fuldkommen i pseudonym form, dvs. dette ikke kan relateres direkte til dig.

Retargeting og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering:

• Google
• Facebook

3.6 Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, så kan du blokere for alle cookies eller slette eksisterende cookies fra din harddisk.

4. Webanalyse
For at kunne forbedre og optimere vores annoncering, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi Google Analytics.

Google Analytics henhører under Google Inc. Google Analytics muliggør en analyse af din brug af Great Simple som f.eks. cookies der gemmes på din computerenhed. Disse genererede informationer overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

Forinden informationen overføres, foretages der en IP-anonymisering og denne anonymiserede IP-adresse der fremsendes fra din browser sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

5. Sikkerhed
Vi har truffet tekniske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver fortabt, offentliggjort, misbrugt eller på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab.

6. Indsigtsret
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Great Simple har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

7. Retten til sletning
I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

8. Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Great Simple vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

9. Retten til at tilbagekalde samtykke
Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Du kan til enhver tid gøre din ret til sletning af dine oplysninger gældende ved at kontakte os på [email protected]

10. Retten til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

11. Automatisk sletning af persondata
I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside (logger ind, browser eller køber) i en periode på 18 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registeret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode.